(D5Z-O) Orácia: Zo sviatku Všetkých Svätých (1. novembra)
Omnípotens sempitérne Deus, qui nos ómnium Sanctórum tuórum mérita sub una tribuísti celebritáte venerári: quǽsumus; ut desiderátam nobis tuæ propitiatiónis abundántiam, multiplicátis intercessóribus, largiáris.

Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
  Všemohúci večný Bože, ktorý doprial si nám spoločnou slávnosťou uctiť zásluhy všetkých svojich Svätých: prosíme; udeľ nám na prihovorenie toľko orodovníkov kýženú hojnosť svojho zľutovania.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.