Biela nedeľa. Komúnia (Jn 20, 27)
Bl. Panny Márie v sobotu. Roráte, cæli. Komúnia (Iz 7, 14)
Cantáte. Nedeľa IV. po Veľkej noci. Dominica IV. Post Pascha. Komúnia (Jn 16, 8)
Deviatnik. Nedeľa Septuagézimy. Dominica in Septuagesima. Komúnia (Ž 31, 17-18)
Druhá nedeľa po Veľkej noci. Komúnia (Jn 10, 14)
Exáudi, Dómine. Nedeľa po Nanebovstúpení. Dominica post Ascensionem. Komúnia (Jn 17, 12-13; 17, 15)
Hromnice. Očisťovanie Bl. Panny Márie s obradom svätenia sviec a procesiou I. [cez rok]. In Purificatione Beatæ Mariæ Virginis I. Komúnia (Lk 2, 26)
Invocabit. Prvá nedeľa pôstna Dominica I in Quadragesima. Komúnia (Ž 91, 4-5)
Júdica me. Nedeľa I. Umučenia Dominica I. Passionis. Komúnia (1 Kor 11, 24-25)
Lætáre. Nedeľa IV. pôstna Dominica IV. in Quadragesima. Komúnia (Ž 122, 3-4)
Nanebovstúpenie Pána. Ascensionis Domini. Komúnia (Ž 68, 33-34)
Nanebovzatie Blahoslavenej Panny Márie. In Assumptione Beatæ Mariæ Virginis. Komúnia (Lk 1, 48-49)
Nedeľa I. Adventná. Dominica I. Adventus. Komúnia (Ž 85, 13)
Nedeľa I. po Deviatniku. Nedeľa Sexagézimy. Dominica in Sexagesima. Komúnia (Ž 43, 4)
Nedeľa I. po Turícach. Dominica I. Post Pentecosten. Komúnia (Ž 9, 2-3)
Nedeľa I. po Zjavení Pána. Dominica I. Post Epiphaniam. Komúnia (Lk 2, 48; 49)
Nedeľa II. Adventná. Dominica II. Adventus. Komúnia (Bar 5, 5; Bar 4, 36)
Nedeľa II. po Turícach. Dominica II. Post Pentecosten. Komúnia (Ž 13, 6)
Nedeľa II. po Zjavení Pána. Dominica II. Post Epiphaniam. Komúnia (Jn 2, 7; 8; 9; 10-11)
Nedeľa II. Umučenia. Kvetná nedeľa. Dominica II. Passionis seu in Palmis. Komúnia (Mt 26, 42)
Nedeľa III. Adventná. Dominica III. Adventus. Komúnia (Iz 35, 4)
Nedeľa III. po Turícach. Dominica III. Post Pentecosten. Komúnia (Lk 15, 10)
Nedeľa III. po Zjavení Pána. Dominica III. Post Epiphaniam. Komúnia (Lk 4, 32)
Nedeľa IV. Adventná. Dominica IV. Adventus. Komúnia (Iz 7, 14)
Nedeľa IV. po Turícach Dominica IV. Post Pentecosten. Komúnia (Ž 18, 3)
Nedeľa IV. po Zjavení Pána. Dominica IV. Post Epiphaniam. Komúnia (Lk 4, 32)
Nedeľa IX. po Turícach. Dominica IX. Post Pentecosten. Komúnia (Jn 6, 57)
Nedeľa Kvinkvagézimy. Komúnia (Ž 78, 29-30)
Nedeľa Turíčna. Dominica Pentecostes. Komúnia (Sk 2, 2; 4)
Nedeľa v oktáve Narodenia Pána. Dominica Infra Octavam Nativitatis. Komúnia (Mt 2, 20)
Nedeľa V. po Turícach. Dominica V. Post Pentecosten. Komúnia (Ž 27, 4)
Nedeľa V. po Zjavení Pána. Dominica V. Post Epiphaniam. Komúnia (Lk 4, 32)
Nedeľa Veľkonočná. Dominica Resurrectionis. Komúnia (1 Kor 5, 7-8)
Nedeľa VI. po Turícach. Dominica VI. Post Pentecosten. Komúnia (Ž 27, 6)
Nedeľa VI. po Zjavení Pána. Dominica VI. Post Epiphaniam. Komúnia (Lk 4, 32)
Nedeľa VII. po Turícach. Dominica VII. Post Pentecosten. Komúnia (Ž 31, 3)
Nedeľa VIII. po Turícach. Dominica VIII. Post Pentecosten. Komúnia (Ž 34, 9)
Nedeľa X. po Turícach. Dominica X. Post Pentecosten. Komúnia (Ž 51, 21)
Nedeľa XI. po Turícach. Dominica XI. Post Pentecosten. Komúnia (Prís 3, 9; 10)
Nedeľa XII. po Turícach. Dominica XII. Post Pentecosten. Komúnia (Ž 104, 13, 14-15)
Nedeľa XIII. po Turícach. Dominica XIII. Post Pentecosten. Komúnia (Múd 16, 20)
Nedeľa XIV. po Turícach. Dominica XIV. Post Pentecosten. Komúnia (Mt 6, 33)
Nedeľa XIX. po Turícach. Dominica XIX. Post Pentecosten. Komúnia (Ž 119, 4-5)
Nedeľa XV. po Turícach. Dominica XV. Post Pentecosten. Komúnia (Jn 6, 51)
Nedeľa XVI. po Turícach. Dominica XVI. Post Pentecosten. Komúnia (Ž 71, 16-17; 18)
Nedeľa XVII. po Turícach. Dominica XVII. Post Pentecosten. Komúnia (Ž 76, 12-13)
Nedeľa XVIII. po Turícach. Dominica XVIII. Post Pentecosten. Komúnia (Ž 96, 8-9)
Nedeľa XX. po Turícach. Dominica XX. Post Pentecosten. Komúnia (Ž 119, 49-50)
Nedeľa XXI. po Turícach. Dominica XXI. Post Pentecosten. Komúnia (Ž 119, 81; 84; 86)
Nedeľa XXII. po Turícach. Dominica XXII. Post Pentecosten. Komúnia (Ž 17, 6)