Vyhľadávanie
Register sv. omší

Pre špecifické vyhľadávanie pozri legendu na konci zoznamu.
Pre časovo-tematické zoradenie sv. omší, zoraď register podľa rubriky Kód.

Kód: Názov slovenský Prívlastok: R: Súradnice (Evangelium) Introit JKS (súr.):  
U02-AAA-026-010-17Q Sviatok sv. Scholastiky, panny I. [cez rok] Dilexísti 1966 Mt 25, 1-13 Čítať #938
U02-RAB-026-010-27G Sviatok sv. Scholastiky, panny II. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] Dilexísti 1966 Mt 25, 1-13 Čítať #936
U02-RAB-026-002-6NQ Spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka s obradmi požehnania ovocia a sviec, ktorými sa požehnávajú hrdá proti chorobám II. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] Sacerdótes Dei 1966 Mt 16, 24-27 Čítať #925
U02-AAA-026-002-LV1 Spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka s obradmi požehnania ovocia a sviec, ktorými sa požehnávajú hrdá proti chorobám I. [cez rok] Sacerdótes Dei 1966 Mt 16, 24-27 Čítať #923
U02-RAB-026-002-IWG Hromnice. Očisťovanie Bl. Panny Márie s obradom svätenia sviec a procesiou II. [po Deviatniku] Suscépimus, Deus 1966 Lk 2, 22-32 Čítať #918
U02-AAA-026-002-HJT Hromnice. Očisťovanie Bl. Panny Márie s obradom svätenia sviec a procesiou I. [cez rok] Suscépimus, Deus 1966 Lk 2, 22-32 Čítať #916
V04-TAA-TR6-000-JRE Spomienka sv. Jána Zlatoústeho, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi III. [vo veľkonočnom čase] In médio 1966 Mt 5, 13-19 Čítať #913
U01-RAB-016-027-5I9 Sviatok sv. Jána Zlatoústeho, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi II. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] In médio 1966 Mt 5, 13-19 Čítať #910
U01-AAA-016-027-A6C Sviatok sv. Jána Zlatoústeho, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi I. [cez rok] In médio 1966 Mt 5, 13-19 Čítať #894
T02-BBA-TR6-000-HO5 Sviatok pripomienky krstu Krista Pána Ecce, advénit dominátor 1966 Jn 1, 29-34 Čítať #876
T02-BBA-TR6-000-UL4 Nedeľa I. po Zjavení Pána In excélso throno 1966 Lk 2, 42-52 Čítať #875
T03-AAA-RR6-002-S53 Nedeľa II. po Zjavení Pána Omnis terra adóret 1966 Jn 2, 1-11 Čítať #873
V04-AAA-TR6-000-HQO Spomienka Svätej Rodiny: Ježiša, Márie a Jozefa I. [cez rok] Exsúltat gáudio pater 1966 Lk 2, 42-52 Čítať #851
V04-TAA-TR6-000-DR3 Spomienka Svätej Rodiny: Ježiša, Márie a Jozefa III. [v čase veľkonočnom] Exsúltat gáudio pater 1966 Lk 2, 42-52 Čítať #850
V04-RAB-TR6-000-V86 Spomienka Svätej Rodiny: Ježiša, Márie a Jozefa II. [od Deviatnika po Veľkú noc] Exsúltat gáudio pater 1966 Lk 2, 42-52 Čítať #848
T02-BBA-RR6-000-6X9 Sviatok Svätej Rodiny: Ježiša, Márie a Jozefa Exsúltat gáudio pater 1966 Lk 2, 42-52 Čítať #845
T02-BBA-RR6-000-A4G Sviatok Zjavenia Pána. Tri Krále. S obradom požehnania kriedy a troch vzácnych darov (zlata, kadidla a myrhy) Ecce, advénit dominátor 1966 Mt 2, 1-12 Čítať #844
V04-TAA-TR6-000-3CR Spomienka Najsvätejšieho Mena Ježišovho III. [vo veľkonočnom čase] In nómine Iesu 1966 Lk 2, 21 Čítať #840
V04-RAB-TR6-000-JEO Spomienka Najsvätejšieho Mena Ježišovho II. [od Deviatnika po Veľkú noc] In nómine Iesu 1966 Lk 2, 21 Čítať #838
V04-AAA-TR6-000-Y9P Spomienka Najsvätejšieho Mena Ježišovho I. [cez rok] In nómine Iesu 1966 Lk 2, 21 Čítať #837
T02-BAA-RR6-000-TN8 Sviatok Najsvätejšieho Mena Ježišovho In nómine Iesu 1966 Lk 2, 21 Čítať #835
T02-BAA-VR6-000-F6V Oktáva Narodenia Pána Puer natus est 1966 Lk 2, 21 Čítať #833
T02-BAA-RR6-000-ID9 Nedeľa v oktáve Narodenia Pána Dum médium 1966 Lk 2, 33-40 Čítať #829
T02-BAA-TR6-001-RQS Sviatok Narodenia Pána I. [v noci, omša anjelská] Dóminus dixit 1966 Lk 2, 1-14 Čítať #825
T02-BAA-TR6-002-TZE Sviatok Narodenia Pána II. [na úsvite, omša pastierska] Lux fulgébit 1966 Lk 2, 15-20 Čítať #823
T01-AAA-QR6-000-G4W Vigília Narodenia Pána II. [v nedeľu] Hódie sciétis 1966 Mt 1, 18-21 Čítať #821
T02-BAA-TR6-003-89Z Sviatok Narodenia Pána III. [za dňa, omša veriacich] Puer natus est 1966 Jn 1, 1-14 Čítať #819
T01-AAA-QR6-000-HUQ Vigília Narodenia Pána I. [v bežný deň] Hódie sciétis 1966 Mt 1, 18-21 Čítať #818
U12-AAA-TR6-016-A7D Sviatok sv. Euzebia, biskupa a mučeníka Sacerdótes Dei 1966 Mt 16, 24-27 Čítať #797
T01-AAA-RR6-004-TOI Nedeľa IV. Adventná Roráte cæli 1966 Lk 3, 1-6 Čítať #778
T01-AAA-RR6-003-SJK Nedeľa III. Adventná Gaudéte 1966 Jn 1, 19-28 Čítať #776
V01-TAA-SR6-000-CAG Spomienka Nepoškvrneného počatia Blahoslavenej Panny Márie II. [vo veľkonočnom čase] Gaudens gaudébo 1966 Lk 1, 26-28 Čítať #352
V01-RAB-TR6-000-8ZE Spomienka Nepoškvrneného počatia Blahoslavenej Panny Márie I. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] Gaudens gaudébo 1966 Lk 1, 26-28 Čítať #350
U12-AAA-126-008-TJB Sviatok Nepoškvrneného počatia Blahoslavenej Panny Márie Gaudens gaudébo 1966 Lk 1, 26-28 Čítať #349
T01-AAA-RR6-002-AOH Nedeľa II. Adventná Pópulus Sion 1966 Mt 11, 2-10 Čítať #347
T01-AAA-RR6-001-5PD Nedeľa I. Adventná Ad te levávi 1966 Lk 21, 25-33 Čítať #346
T07-AAA-RR6-024-5H2 Nedeľa XXIV. a posledná nedeľa po Turícach Dicit Dóminus 1966 Mt 24, 15-35 Čítať #337
U11-AAA-116-021-YG9 Sviatok obetovania Blahoslavenej Panny Márie Salve, sancta Parens 1966 Lk 11, 27-28 Čítať #335
T07-AAA-RR6-023-MB6 Nedeľa XXIII. po Turícach Dicit Dóminus 1966 Mt 9, 18-26 Čítať #330
V03-TAA-UW6-000-L1Z Omša za ženícha a nevestu s obradom vysluhovania sviatosti manželskej a s obradom vádzky III. [vo veľkonočnom čase] Deus Israel conjúngat vos 1966 Mt 19, 3-6 507, 1 Čítať #327
V03-RAB-UW6-000-Q79 Omša za ženícha a nevestu s obradom vysluhovania sviatosti manželskej a s obradom vádzky II. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] Deus Israel conjúngat vos 1966 Mt 19, 3-6 507, 1 Čítať #325
V03-AAA-UW6-000-NB5 Omša za ženícha a nevestu s obradom vysluhovania sviatosti manželskej a s obradom vádzky I. [cez rok] Deus Israel conjúngat vos 1966 Mt 19, 3-6 507, 1 Čítať #323
T07-AAA-RR6-022-GZ2 Nedeľa XXII. po Turícach Si iniquitátes 1966 Mt 22, 15-21 Čítať #320
T07-AAA-RR6-021-BXM Nedeľa XXI. po Turícach In voluntáte tua 1966 Mt 18, 23-35 Čítať #318
U11-III-116-002-580 Spomienka všetkých zosnulých veriacich [III. omša] Réquiem ætérnam 1966 Jn 6, 51-55 Čítať #316
U11-AII-116-002-4FT Spomienka všetkých zosnulých veriacich [II. omša] Réquiem ætérnam 1966 Jn 6, 37-40 Čítať #314
U11-AAI-116-002-Q2Q Spomienka všetkých zosnulých veriacich [I. omša] Réquiem ætérnam 1966 Jn 5, 25-29 Čítať #312
U11-AAA-TR6-001-7H9 Sviatok Všetkých Svätých Gaudeámus omnes 1966 Mt 5, 1-12 Čítať #305
V04-TAA-TR6-000-Z6K Spomienka Pána Nášho Ježiša Krista-Kráľa II. [vo veľkonočnom čase] Dignus est Agnus 1966 Jn 18, 33-37 Čítať #303
V04-RAB-TR6-000-OHZ Spomienka Pána Nášho Ježiša Krista-Kráľa I. [od Deviatnika po Veľkú noc] Dignus est Agnus 1966 Jn 18, 33-37 Čítať #302

Hlavný kód: T01 De tempore Adventus T02 De tempore natalicio T03 De tempore «per annum» ante dominicam in Septuagesima T04 De tempore Septuagesimæ T05 De tempore quadragesimali T06 De tempore paschali T07 De tempore «per annum» post Pentecosten U01 Január U02 Február U03 Marec U04 Apríl U05 Máj U06 Jún U07 Júl U08 August U09 September U10 Október U11 November U12 December

Kód Tempus: AAA Bez vlastného liturgického času BAA Tempus Nativitatis ABA Tempus Epiphaniæ BAA Tempus Passionis BBA Hebdomada maior BBB Triduum sacrum CAA Tempus Paschatis CBA Tempus Ascensionis CCA Octavam Pentecostes

Kód dňa: QR Vigília RR Nedeľa (1. omša) RS Nedeľa (2. omša) RT Nedeľa (3. omša) SR Vigília pohyblivého hlavného sviatku TR Pohyblivý hlavný sviatok (bez viazanosti na deň týždňa) UR PHS Pondelok US PHS Utorok UT PHS Streda UU PHS Štvrtok UV PHS Piatok SW PHS Sobota VR Nedeľa v oktáve WR 1. následník PHS WS 2. následník PHS WT 3. následník PHS WU 4. následník PHS WV 5. následník PHS WW 6. následník PHS WX 7. následník PHS

Strana 1 z 3