Biela nedeľa. Lekcia (1 Jn 5, 4-10)
Bl. Panny Márie v sobotu. Roráte, cæli. Lekcia (Iz 7, 10-15)
Bl. Panny Márie v sobotu. Salve, sancta Parens. Lekcia (Sir 24, 14-16)
Bl. Panny Márie v sobotu. Vultum tuum. Lekcia (Tit 3, 4-7)
Cantáte. Nedeľa IV. po Veľkej noci. Dominica IV. Post Pascha. Lekcia (Jak 1, 17-21)
Deviatnik. Nedeľa Septuagézimy. Dominica in Septuagesima. Lekcia (1 Kor 9, 24-27; 1 Kor 10, 1-5)
Druhá nedeľa po Veľkej noci. Lekcia (1 Pt 2, 21-25)
Exáudi, Dómine. Nedeľa po Nanebovstúpení. Dominica post Ascensionem. Lekcia (1 Pt 4, 7-11)
Hromnice. Očisťovanie Bl. Panny Márie s obradom svätenia sviec a procesiou I. [cez rok]. In Purificatione Beatæ Mariæ Virginis I. Lekcia (Mal 3, 1-4)
Invocabit. Prvá nedeľa pôstna Dominica I in Quadragesima. Lekcia (2 Kor 6, 1-10)
Júdica me. Nedeľa I. Umučenia Dominica I. Passionis. Lekcia (Hebr 9, 11-15)
Lætáre. Nedeľa IV. pôstna Dominica IV. in Quadragesima. Lekcia (Gal 4, 22-31)
Nanebovstúpenie Pána. Ascensionis Domini. Lekcia (Sk 1, 1-11)
Nanebovzatie Blahoslavenej Panny Márie. In Assumptione Beatæ Mariæ Virginis. Lekcia (Jdt 13, 22-25; 15; 10)
Nedeľa I. Adventná. Dominica I. Adventus. Lekcia (Rim 13, 11-14)
Nedeľa I. po Deviatniku. Nedeľa Sexagézimy. Dominica in Sexagesima. Lekcia (2 Kor 11, 19-33; 2 Kor 12, 1-9)
Nedeľa I. po Turícach. Dominica I. Post Pentecosten. Lekcia (1 Jn 4, 8-21)
Nedeľa I. po Zjavení Pána. Dominica I. Post Epiphaniam. Lekcia (Rim 12, 1-5)
Nedeľa II. Adventná. Dominica II. Adventus. Lekcia (Rim 15, 4-13)
Nedeľa II. po Turícach. Dominica II. Post Pentecosten. Lekcia (1 Jn 3, 13-18)
Nedeľa II. po Zjavení Pána. Dominica II. Post Epiphaniam. Lekcia (Rim 12, 6-16)
Nedeľa II. Umučenia. Kvetná nedeľa. Dominica II. Passionis seu in Palmis. Lekcia (Flp 2, 5-11)
Nedeľa III. Adventná. Dominica III. Adventus. Lekcia (Flp 4, 4-7)
Nedeľa III. po Turícach. Dominica III. Post Pentecosten. Lekcia (1 Pt 5, 6-11)
Nedeľa III. po Zjavení Pána. Dominica III. Post Epiphaniam. Lekcia (Rim 12, 16-21)
Nedeľa IV. Adventná. Dominica IV. Adventus. Lekcia (1 Kor 4, 1-5)
Nedeľa IV. po Turícach Dominica IV. Post Pentecosten. Lekcia (Rim 8, 18-23)
Nedeľa IV. po Zjavení Pána. Dominica IV. Post Epiphaniam. Lekcia (Rim 13, 8-10)
Nedeľa IX. po Turícach. Dominica IX. Post Pentecosten. Lekcia (1 Kor 10, 6-13)
Nedeľa Kvinkvagézimy. Lekcia (1 Kor 13, 1-13)
Nedeľa Turíčna. Dominica Pentecostes. Lekcia (Sk 2, 1-11)
Nedeľa v oktáve Narodenia Pána. Dominica Infra Octavam Nativitatis. Lekcia (Gal 4, 1-7)
Nedeľa V. po Turícach. Dominica V. Post Pentecosten. Lekcia (1 Pt 3, 8-15)
Nedeľa V. po Zjavení Pána. Dominica V. Post Epiphaniam. Lekcia (Kol 3, 12-17)
Nedeľa Veľkonočná. Dominica Resurrectionis. Lekcia (1 Kor 5, 7-8)
Nedeľa VI. po Turícach. Dominica VI. Post Pentecosten. Lekcia (Rim 6, 3-11)
Nedeľa VI. po Zjavení Pána. Dominica VI. Post Epiphaniam. Lekcia (1 Sol 1, 2-10)
Nedeľa VII. po Turícach. Dominica VII. Post Pentecosten. Lekcia (Rim 6, 19-23)
Nedeľa VIII. po Turícach. Dominica VIII. Post Pentecosten. Lekcia (Rim 8, 12-17)
Nedeľa X. po Turícach. Dominica X. Post Pentecosten. Lekcia (1 Kor 12, 2-11)
Nedeľa XI. po Turícach. Dominica XI. Post Pentecosten. Lekcia (1 Kor 15, 1-10)
Nedeľa XII. po Turícach. Dominica XII. Post Pentecosten. Lekcia (2 Kor 3, 4-9)
Nedeľa XIII. po Turícach. Dominica XIII. Post Pentecosten. Lekcia (Gal 3, 16-22)
Nedeľa XIV. po Turícach. Dominica XIV. Post Pentecosten. Lekcia (Gal 5, 16-24)
Nedeľa XIX. po Turícach. Dominica XIX. Post Pentecosten. Lekcia (Ef 4, 23-28)
Nedeľa XV. po Turícach. Dominica XV. Post Pentecosten. Lekcia (Gal 5, 25-26; Gal 6, 1-10)
Nedeľa XVI. po Turícach. Dominica XVI. Post Pentecosten. Lekcia (Ef 3, 13-21)
Nedeľa XVII. po Turícach. Dominica XVII. Post Pentecosten. Lekcia (Ef 4, 1-6)
Nedeľa XVIII. po Turícach. Dominica XVIII. Post Pentecosten. Lekcia (1 Kor 1, 4-8)
Nedeľa XX. po Turícach. Dominica XX. Post Pentecosten. Lekcia (Ef 5, 15-21)