➀ Výročie posviacky katedrálneho chrámu. Dedicationis ecclesiae cathedralis

Dňa 26.10.2020
Pridal Guardián

Opakovanie udalosti