(5YX-O) Orácia: V čase hladomoru
Da nobis, quǽsumus, Dómine, piæ supplicatiónis efféctum, et famem propitiátus avérte: ut mortálium corda cognóscant, et te indignánte tália flagélla prodíre, et te miseránte cessáre.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
  Daj nám, prosíme, Pane, o čo zbožne prosíme, a odvráť milostivo hladomor: nech srdcia smrteľníkov poznajú, ža ako takéto pohromy pochádzajú z tvojho hnevu, tak aj ustávajú pre tvoje milosrdenstvo.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.