(DD0-O) Orácia: Za duchovných predstavených a za družiny im zverené
Omnípotens sempitérne Deus, qui facis mirabília magna solus: præténde super fámulos tuos,et super congregatiónes illis commíssas, spíritum grátiæ salutáris; et, ut in veritáte tibi compláceant, perpétuum eis rorem tuæ benedictiónis infúnde.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
  Všemohúci večný Bože, ktorý jediný konáš divy veliké: rozostri nad služobníkmi svojimi a nad družinami im sverenými ducha spasiteľnej milosti; a aby v pravde ľúbili sa tebe, vlievaj im ustavičnú rosu svojho požehnania.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.