(C6L-O) Orácia: Z nedele Turíčnej
Deus, qui hodiérna die corda fidélium Sancti Spíritus illustratióne docuísti: da nobis in eódem Spíritu recta sápere; et de eius semper consolatióne gaudére.

Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate eiusdem Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
  Bože, ktorý dnešného dňa osvietením Ducha Svätého poučil si srdcia veriacich: daj nám v tomže Duchu správne poznávať a vždy radovať sa z jeho útechy.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote tohože Ducha po všetky veky vekov.