(9PK-O) Orácia: Z nedele XIII. po Turícach
Omnípotens sempitérne Deus, da nobis fídei, spei et caritátis augméntum: et, ut mereámur asséqui quod promíttis, fac nos amáre quod prǽcipis.

Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum: qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
  Všemohúci večný Bože, rozmnož v nás vieru, nádej a lásku: a aby zaslúžili sme si dosiahnuť, čo prisľubuješ, daj, nech milujeme, čo prikazuješ.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.